Publicerat: / Allmänt

Vår rapport!

Nu kan ni enkelt ladda ner vår rapport som en pdf-fil. Ni trycker HÄR för att ladda ner den.
 
Här är ett smakprov från vår rapport, detta är alltså de kortfattade resultaten av vår forskning. 

"Slutsatser

Genom att studera de olika metoderna för vår studie har vi dragit några slutsatser. Majoriteten av respondenterna, oavsett metod, tyckte att det fanns fler positiva än negativa saker på sociala medier och internet. Detta är inte så förvånansvärt eftersom att så stor del av befolkningen använder sociala medier dagligen. Det som folk främst tyckte var positivt med medierna är att man kan hålla kommunikation, gemenskap samt att det är enkelt att hitta information. Största delen av de svarande tyckte även att internet och sociala medier har en positiv inverkan på våra liv. Svarspersonerna fann främst att man kunde hålla kontakten, hålla sig uppdaterad och hitta information. De allra flesta respondenterna var även övertygade om att det är enkelt att lära sig saker och att det går att lära sig allt möjligt på internet och sociala medier.


Förutom de positiva egenskaperna så tyckte de även att det fanns en del negativiteter på nätet. Främst att det förekommer hot, hat och kränkningar, att det är lätt att vara anonym samt att negativ och fel information sprids. När det kom till könsroller på nätet så ansåg majoriteten att det förekommer skillnader mellan könen. De utmärkande skillnaderna var att tjejer ofta blir utsatta för mer negativiteter, främst sexuella trakasserier. Det förekom även tydligt att killar ofta föreställer sig som självsäkra och/eller “macho”. När vi jämförde olika metoderna gentemot anonyma och icke anonyma svar, så fann vi att det inte fanns större skillnader mellan svaren. Personer kan tyckas utrycka sig mer fritt när de är anonyma men i vår studie var det inte några utmärkande skillnader mellan resultaten. Det kan bero på att våra frågor och vår studie samtidigt inte var särskilt personlig."


Vi tackar så mycket för vår tid här på Lunds Universitet. Vem vet, vi kanske kommer tillbaka.

Med vänliga hälsningar Matea, Rebecca och Malin

Hej!
Vi som driver denna bloggen är tre gymnasieelever vid namn Matea, Rebecca och Malin. Vi studerar under sensommaren 2015 rättssociologi, med inriktning på sociala mediers påverkan i människors liv.

Vi arbetar med detta projekt i samarbete med Forskningsnätet Skåne och Lunds universitet.
En intressant länk är Cybernormer, som är en hemsida och blogg åt den rättssociologiska forskargruppen Cybernormer.