Publicerat: / Allmänt

Vår rapport!

Nu kan ni enkelt ladda ner vår rapport som en pdf-fil. Ni trycker HÄR för att ladda ner den.
 
Här är ett smakprov från vår rapport, detta är alltså de kortfattade resultaten av vår forskning. 

"Slutsatser

Genom att studera de olika metoderna för vår studie har vi dragit några slutsatser. Majoriteten av respondenterna, oavsett metod, tyckte att det fanns fler positiva än negativa saker på sociala medier och internet. Detta är inte så förvånansvärt eftersom att så stor del av befolkningen använder sociala medier dagligen. Det som folk främst tyckte var positivt med medierna är att man kan hålla kommunikation, gemenskap samt att det är enkelt att hitta information. Största delen av de svarande tyckte även att internet och sociala medier har en positiv inverkan på våra liv. Svarspersonerna fann främst att man kunde hålla kontakten, hålla sig uppdaterad och hitta information. De allra flesta respondenterna var även övertygade om att det är enkelt att lära sig saker och att det går att lära sig allt möjligt på internet och sociala medier.


Förutom de positiva egenskaperna så tyckte de även att det fanns en del negativiteter på nätet. Främst att det förekommer hot, hat och kränkningar, att det är lätt att vara anonym samt att negativ och fel information sprids. När det kom till könsroller på nätet så ansåg majoriteten att det förekommer skillnader mellan könen. De utmärkande skillnaderna var att tjejer ofta blir utsatta för mer negativiteter, främst sexuella trakasserier. Det förekom även tydligt att killar ofta föreställer sig som självsäkra och/eller “macho”. När vi jämförde olika metoderna gentemot anonyma och icke anonyma svar, så fann vi att det inte fanns större skillnader mellan svaren. Personer kan tyckas utrycka sig mer fritt när de är anonyma men i vår studie var det inte några utmärkande skillnader mellan resultaten. Det kan bero på att våra frågor och vår studie samtidigt inte var särskilt personlig."


Vi tackar så mycket för vår tid här på Lunds Universitet. Vem vet, vi kanske kommer tillbaka.

Med vänliga hälsningar Matea, Rebecca och Malin

Publicerat: / Allmänt

Fredagen den 14e augusti - sista dagen

Dagen med stort D är här.

Idag är vår sista dag här på Lunds Universitet. Vårt projekt är äntligen färdigt och i skrivande stund finslipar vi texten och dubbelkollar alla resultat. Vi känner oss otroligt nöjda med vårt projekt som vi verkligen lagt ner all energi på. Däremot har det förekommit små förändringar under dessa två veckor. Från början var vi enade om att bloggen skulle vara vårt sätt att beskriva arbetsprocessen, men även uppdatera med resultat ifrån vår forskning. Ju närmre vi kom vår deadline, desto mer försökte Karl övertyga oss att göra en rapport utöver bloggen. Så här sitter vi idag med en blogg, som varit vår lilla dagbok, men även en rapport på över 30 sidor. Häftigt, eller hur?
Ni kommer att kunna ladda ner vår rapport i pdf-format i inlägget ovan.

Om bara några timmar kommer vi tyvärr behöva lämna Lunds Universitet. Men med oss har vi mycket mer kunskap om vårt ämne, sociala medier, men även om hur livet är på Lunds Universitet är. Universitetet är, som tidigare nämnt, mycket annorlunda jämfört med gymnasiet. På gymnasiet är man mer självständig i sitt arbetssätt medans på Universitet tar man till stor del hjälp av lärare och professorer. På Universitetet har man ingen som tvingar dig att läsa på universitetet utan det är något du själv väljer. Man har också själv ansvaret att införskaffa böcker, kurslitteratur och se till att vara förberedd inför tentor och seminarier mm. Det som vi tycker skiljer sig allra mest från att studera på gymnasiet är att man på universitetet läser om ämnen man själv har valt.


Vi vill tacka Lunds Universitet, Karl Dahlstrand och hans kollegor samt Marianne Almström och Forskningsnätet för denna möjlighet vi fått.

 
 
 

Publicerat: / Allmänt

Torsdagen den 13e augusti - dag 9

Hej!

Idag är vår nästsista dag här på Lunds Universitet och vi börjar verkligen känna hur mycket vi faktiskt lyckats åstadkomma under dessa två veckor. Idag har vi gått igenom allt material samt skrivit en innehållsförteckning, syfte och metod samt satt ihop allt till ett enda dokument. Nu börjar vi faktiskt att närma oss slutet!
Idag fick vi träffa Marianne, verksamhetsansvarig för Forskningsnätet Skåne, som tittade lite på hur vi arbetade och vad vi egentligen gjort. Både hon och Karl verkade nöjda. Vi diskuterade mycket om hur denna möjligheten betyder för oss samt hur mycket användning vi kommer ha av det i framtiden.

Vi blev även interjuvade av Lunds universitets webbredaktör Emma. Vi fick berätta lite om vad vi gjort och vad vi lärt oss rent allmänt. Artikeln kommer ni kunna hitta på Lunds universitets hemsida inom kort, klicka här för att komma till hemsidan!

Vi har fått in så otroligt mycket material under de senaste dagarna, vilket har resulterat i att vi har jobbat väldigt intensivt denna veckan. Alla tre är väldigt trötta men det känns ändå otroligt bra att vi har lyckats få ihop ett så bra arbete! Imorgon är som sagt sista dagen, och då ska vi försöka knyta ihop säcken och vara lite mer sociala.

 
 
 

Hej!
Vi som driver denna bloggen är tre gymnasieelever vid namn Matea, Rebecca och Malin. Vi studerar under sensommaren 2015 rättssociologi, med inriktning på sociala mediers påverkan i människors liv.

Vi arbetar med detta projekt i samarbete med Forskningsnätet Skåne och Lunds universitet.
En intressant länk är Cybernormer, som är en hemsida och blogg åt den rättssociologiska forskargruppen Cybernormer.