Publicerat: / Resultat

Intervju med Daniel Sturesson, KD

Daniel Sturesson är 33 år gammal och är bosatt i Höör. Han startade för fem år sedan ett företag inom undersökningsbranschen och jobbar kvar där än idag. Politiken har han mer som ett fritidsjobb.

Daniel använder enbart Facebook, däremot brukar han läsa lite statusuppdateringar på Twitter men han har inget konto. Fördelarna med sociala medier är främst kommunikationen, den ständiga uppdateringen. Det är just den sociala biten han ser fördelarna med. Ifrån ett politiskt perspektiv anser Daniel att olika forum där människor diskuterar och argumenterar är ett bra, då många får uttrycka sina åsikter men kan även ta del av andras åsikter.  Han menar även att det är bra att det diskuteras politik på nätet – ju mer desto bättre. Dessutom menar han att när man uttrycker sig i text får man inte fram hela sammanhanget och många missförstånd kan uppstå, jämfört med när man pratar i verkligheten. Fördelarna Daniel ser med internet handlar mycket om att man enkelt kan hitta information av olika slag. Däremot poängterar han även att många som söker information inte är källkritiska och att mycket av det som finns på internet inte är riktig fakta, då mycket baserats på lögner. Dessutom är det enkelt att vara anonym och på så vis inte riktigt stå upp för sin sak.
I helhet känner Daniel att både sociala medier och internet överlag har en positiv inverkan på hans liv, då det tillför mycket glädje och kontakt.

Daniel tycker att fördelarna väger tyngre än nackdelarna, han menar att den nya tekniken som ständigt uppdateras ger nya möjligheter. Han tycker därför att man bör vara positiv till det hela.
Han drar en parallell med hur enkelt det är att skriva ett hotbrev till en person, och tycker det är samma sak som med sociala medier. Bara för att möjligheten finns så bör inte sociala medier få en negativ bild på grund av det.

Att lära sig saker på internet är enkelt enligt Daniel, däremot handlar det mycket om att kunna identifiera en trovärdig källa. Dessutom är det många debatter på bland annat Facebook och ifrån dessa kan man lära sig en hel del. Dock handlar det om att vara källkritisk i alla lägen.
Daniel berättar att han gjort en del saker på internet som han idag ångrar eller vill ändra på. I alla fall handlar det om att han varit för grov i sitt ordval när han skrivit något. Han menar att han är en offentlig person och måste stå för det han säger.
Upplevelserna kan variera från person till person menar Daniel. Beroende på vilken religion, kultur, kön och mycket annat, kan upplevelserna på internet variera. Han menar att många är ”isolerade” till olika grupper. Dessutom anser han att det handlar mycket om vilken åldersgrupp man tillhör. Många unga diskuterar saker som vuxna oftast inte har någon aning om och tvärtom. Daniel menar även på att man uppskattar olika saker och därför blir hela uppfattningen och upplevelsen olika för varje individ.

 

Fenomenet med möjligheten till att vara anonym på nätet tror Daniel kan vara en stor anledning till varför hat och kränkningar förekommer ofta på internet och sociala medier. Han menar att det är enkelt att säga något utan att tänka på konsekvenserna och dessutom ser många inte det som mobbing. Antalet hat och kränkningar skulle minska om möjligheten till att vara anonym försvann, men det skulle aldrig försvinna helt.
Skillnaden mellan att vara kille eller tjej på internet tycker Daniel i helhet inte är så stor. Det är först när det kommer till hot och kränkningar det skiljer sig. Enligt honom får tjejer utstå mer psykiska hot, som ofta är kopplade tillsexuella handlingar såsom våldtäkt. Killar får utstå mer fysiska hot om stryk.Därför tycker Daniel att tjejer är mer utsatta på internet, då hot om våldtäkt och andra sexuella handlingar tar mer psykiskt på en person. Daniel har själv fått utstå hot på grund av hans politiska roll samt att han är kille.

Många hemsidor anser han är riktade till antingen tjejer eller killar. Man kan se detta väldigt tydligt om man går in på en hemsida och kollar vilka annonser som visas. Han menar även att många modebloggar riktar sig till kvinnor medan exempelvis sportsidor riktas till män. Detta kan vara både positivt och negativt.

 
                                     
Publiceringen av ovanstående material har godkänts Daniel Sturesson.
 

Publicerat: / Resultat

Resultat av intervjuer på stan

Vi begav oss ut på stan i Lund förra veckan, för att intervjua folk. Syftet var som sagt att få lite mer djupgående och genuina svar från vardagliga människor ute i allmänheten. Det visade sig som inte så oväntat, att många inte hade tid eller var villiga att ställa upp. Vi var ändå ganska förståeliga eftersom att folk hade pågående lunch rast och därmed begränsat med tid. Det var även viktigt att hitta folk som var inom en viss åldersgrupp, alltså inte för unga eller gamla. Dessa skulle även helst ha användning av sociala medier åtminstone kunskap för att kunna vara användbart för våra studier. Vår målgrupp var personer mellan 15-50 år ungefär.

Efter en stunds letande hittade vi några villiga personer som ställde upp på vår intervju. De första personerna var ett par som satt på en bänk inne vid torget. Vi intervjuade dem var för sig, även om de hade till viss del liknande åsikter.

 

Först intervjuade vi Elin, 31 år. Hon använder sociala medier dagligen och främst gmail, facebook och internet i övrigt för att söka information. Elin upplever att fördelarna med internet är bl.a. att man kan hålla kontakten med nära och kära, även fast dessa är bosatta på andra platser. Hon säger även att sociala medier har fört samma världen genom att ha, på sätt och vis minskat avståndet, eftersom att så många människor kan nå varandra. Samtidigt kan så många människor få tillgång till saker på nätet. Elin tycker även att det är enkelt att skicka bilder och dela saker. Hon upplever att saker och ting sprids snabbt på nätet och en del uppmärksammas.
Å andra sidan upplever Elin att det även finns en del nackdelar, som med mycket annat. Det kan vara svårt att koppla bort från telefonen. Man upplever att omvärlden försvinner säger hon. Elin påpekar även att det är viktigt att ha fysisk kontakt med människor. Detta kan lätt hända med all elektronik och alla medier. Hon tycker även att det är viktigt att sätta upp regler för barn och tonåringar. Dessa ska inte bli för upptagna med telefonerna och de ska även inte påverkas alltför negativt av medierna säger hon. T.ex. att de ändrar beteende så som att lägga upp vågade bilder på nätet. Hon vinklar även att fördelarna med nätet även kan ses som nackdelar. Exempelvis kan information spridas snabbt. Det är positivt ifall det är av betydelse eller något användbart, underhållande etc. Det kan vara användbart ifall t.ex. polisen efterlyser en försvunnen person. På så sätt sprids informationen snabbt och ger effekt. Samtidigt kan det vara en nackdel ifall fel information sprids och delas påstår hon. Alltså om nu denna personen inte varit försvunnen egentligen, utan blivit felaktigt efterlyst av någon annan.

Trots de nackdelar som finns, så tycker Elin att fördelarna överväger men anger även att det beror på att hon är bra på att koppla bort från de sociala medierna. Hon väljer dessutom vilka sociala medier och saker som hon vill använda/läsa, dvs. mer positiva saker.  Elin säger även att hon lär sig många saker från nätet dagligen. Hon kan söka och få tillgång till en mängd information som kan komma till användning. Det är ett enkel och snabbt sätt, istället för att t.ex. söka upp i böcker.

Hon tycker att sociala medier och internet har en positiv påverkan i hennes liv. Det ger henne som sagt möjlighet att hålla kontakten med nära och kära, samt skapar en bra informationskälla.

Elin tycker inte att hon gjort något på nätet som hon ångrar. Hon tycker även att upplevelserna på nätet och de sociala medierna är olika beroende på ålder. I den benämningen att folk i olika åldrar använder nätet till olika saker. Hon påstår att hat och kränkningar över nätet förekommer till största del p.g.a. fördomar och att det är så lätt att vara anonym. Men Elin upplever även att det finns flest positiva saker på internet.

Gällande könsroller på nätet så upplever inte Elin att det förekommer några särskilda skillnader mellan könen. Hon tycker inte heller att det finns några fördelar med att vara tjej på internet.  Men enligt henne är en nackdel att unga tjejer ofta och lätt är utsatta. Gällande särskild riktning på sociala medier beroende på kön tycker hon förekommer. T.ex. är vissa bloggar och reklam riktat till ett visst kön. Som en avslut så säger även Elin att hon inte har blivit behandlad annorlunda än killar just för att hon är tjej. 

 

Den andra personen som vi intervjuade var Johan, 26 år. Johan uppger att han använder sociala medier vardagligt, främst mejl, facebook och nyheter. Fördelarna med sociala medier är enligt honom att det bidrar till globaliseringen, på samma sätt som Elin förklarade, att världen “krymper”. Avståndet minskar med hjälp av bl.a. kommunikation sinsemellan. Sedan säger Johan även att en annan fördel är att man kan uttrycka sig fritt på nätet. De nackdelar som han upplever är att kränkningar och hat oftast sprids eller att andra blandar sig. Vid sådana tillfällen så kan andra får tillgång och se vad som pågår. Sedan kan de välja till att bidra och spinna vidare på oroligheterna. Sedan påpekar han också att fel fakta kan spridas vidare. Könsrollerna är en stor grej som förekommer på nätet. Det kan bero på att internet just är så lätt tillgängligt och har ett stort användningsområde tillägger han.
Med alla för- och nackdelar tycker Johan ändå att fördelarna tar över, eftersom att det finns fri media. Johan kan lätt lära sig saker på nätet genom att söka information och fakta. Han uppger också att sociala medier och internet har en positiv påverkan i hans liv, just för att det ger lärdom, globalisering, nyheter och kontakt.

Johan har inte skrivit något på nätet som han ångrar. Han tror också att upplevelserna är olika beroende på åldersgrupp, precis som Elin. Hatet och kränkningarna beror på att man kan vara anonym på nätet, samt att det är så lätt tillgängligt enligt Johan.  Trots en del oroligheter på nätet så upplever Johan att det finns flest positiva saker på internet. Johan anser inte att det finns några skillnader mellan könen på nätet. Han tycker att det varken finns några för eller nackdelar med att vara kille på internet. Däremot tycker han att vissa saker på nätet är riktat till ett visst kön, ex. bloggar och instagramkonton. Johan säger sig inte heller blivit annorlunda behandlad för att han är kille.

 

Vår tredje intervju på stan blev med en kille vid namn Hussim, 22 år. Han satt under ett träd när vi kom fram till honom och ställde upp på en intervjun. Hussim är bosatt i Landskorna och använder sociala medier dagligen, främst facebook. Den största fördelen som han anser sig finnas är att man kan nå ut till många. Nackdelen med sociala medier som han finner är att mycket av den dagliga informationen som man får ta del av inte riktigt stämmer. Alltså att det i många fall är fel fakta. Trots att han använder nätet varje dag så tycker han att det finns fler nackdelar än fördelar, just eftersom att det finns så mycket som inte stämmer på nätet. Det medför att man måste vara väldigt källkritiskt till allt som man läser och ser. Många bilder och texter kan hamna i fel händer eller bli t.ex. manipulerade.

Även fast nackdelarna överväger så uppger han att lärdom tas till dagligen, genom t.ex. politik och nyheter. På så sätt håller man sig uppdaterad och vet om hela tiden vad som händer med omvärlden. Den positiva påverkan som sociala medier har i Hussims liv är  att det främst gör att han kan samla information och hålla kontakten med bekanta.

Hussim säger att han inte tros ha skrivit eller gjort något på sociala medier som han sedan ångrat. Han säger även att han tror att upplevelserna på nätet är olika beroende på ålder. Förekomsten av negativiteter så som kränkningar och hat, beror på anonymitet och att man lätt kan komma undan med sitt agerande, enligt Hussim. Sina upplevelser på nätet upplever han som både positiva och negativa. När det kommer till kön, så påstår han att tjejer oftast har det svårare, eftersom att de får utstå för mest negativitet. Han säger att t.ex. om både en tjej och kille lägger upp samma bild på Internet så får oftast tjejen utstå för mer trakasserier osv. Tjejer måste anpassa sig mer och tänka sig för, medans killar kan lätt lägga upp en barbröstad överkropp utan att någon reagerar, säger han. Hussim säger som de föregående personerna att vissa medier är anpassade för syfte. T.ex. vissa bloggar och instagram konton är riktade till tjejer, medans exempelvis spel är lite mer riktat till killar.Vår sista intervju var med en tjej vid namn Matilda, 15 år. Matilda var med sina två tjejkompisar ute vid Espresso House när vi närmade oss mot dem. Under intervjun så bidrog alla till gemensamma svar och höll med om många saker som de upplever på nätet. Matilda fick bli namnet bakom intervjupersonen, även fast de andra bidrog. Hon använder sociala medier vardagligt och främst instagram, snapchat och tumbler. De fördelar som hon anser sig finna med internet och medierna är att man kan få kontakakt och bibehålla med människor. Även fast avståndet kan vara stort så kan man kvar hålla kontakten med människor på flera olika sätt, genom bl.a. videochat, bilder och skrift. Sedan kan man också träffa och lära känna nya människor på nätet. De nackdelar som hon finner är att man kan vara väldigt anonym och använda det mot folks vilja i en negativ benämning. Man kan även framställa sig för att vara någon som man egentligen inte är. Genom att stula privata bilder och profiler för att använda i eget syft, utan tillåtelse, säger hon.

Matilda säger att varken för- eller nackdelarna överväger, alltså ligger i samma nivå, vad gäller mängd. De saker som hon lär sig genom Interneten är för att hitta fakta, info men även som ett hjälpverktyg till skolarbeten. Matilda säger att sociala medier har både en positiv och negativ påverkan i hennes liv. Matilda tror sig endast ha gjort en negativ sak på Internet som hon ångrar. En gång skrev hon någon kommentar som var upprörande. Men att kommentaren inte var skriven i något upprörande syfte, utan bara uppfattades sådant, tillägger hon. Matilda tror, som alla andra som vi intervjuat, att upplevelserna är olika på nätet beroende på ålder. Hon säger att äldre oftast inte är intresserade av samma saker som unga människor, samt att det används i andra syften.

De hat och kränkningar som uppstår på sociala medier beror till stor del, på att man kan vara anonym tycker Matilda. Som oftast så upplever hon att det förekommer flest negativa saker på Internet. De skillnader som finns mellan tjejer och killar på nätet är att, tjejer oftast blir mer kränkta uppger hon. Detta upplever hon på samma sätt som Hussim. De för- och nackdelar som tjejer har på nätet är att de mestadels får mycket uppmärksamhet tycker hon. Dessa kan användas både i positiv och negativ benämning, beroende på vad man är ute efter och i vilket syfte man vill använda det. Matilda har delade åsikter om att vissa hemsidor och sociala medier är riktade till ett visst kön. Ibland är vissa bloggar riktade mer till tjejer, som t.ex. smink- och modebloggar. Sedan tillägger hon att även killar kan blogga, men om andra saker som t.ex. träning. Detta kan läsas av båda könen. Avslutningsvis säger hon att hon inte blivit annorlunda behandlad pga. sitt kön.

 


Hej!
Vi som driver denna bloggen är tre gymnasieelever vid namn Matea, Rebecca och Malin. Vi studerar under sensommaren 2015 rättssociologi, med inriktning på sociala mediers påverkan i människors liv.

Vi arbetar med detta projekt i samarbete med Forskningsnätet Skåne och Lunds universitet.
En intressant länk är Cybernormer, som är en hemsida och blogg åt den rättssociologiska forskargruppen Cybernormer.