Publicerat: / Resultat

Intervju med Daniel Sturesson, KD

Daniel Sturesson är 33 år gammal och är bosatt i Höör. Han startade för fem år sedan ett företag inom undersökningsbranschen och jobbar kvar där än idag. Politiken har han mer som ett fritidsjobb.

Daniel använder enbart Facebook, däremot brukar han läsa lite statusuppdateringar på Twitter men han har inget konto. Fördelarna med sociala medier är främst kommunikationen, den ständiga uppdateringen. Det är just den sociala biten han ser fördelarna med. Ifrån ett politiskt perspektiv anser Daniel att olika forum där människor diskuterar och argumenterar är ett bra, då många får uttrycka sina åsikter men kan även ta del av andras åsikter.  Han menar även att det är bra att det diskuteras politik på nätet – ju mer desto bättre. Dessutom menar han att när man uttrycker sig i text får man inte fram hela sammanhanget och många missförstånd kan uppstå, jämfört med när man pratar i verkligheten. Fördelarna Daniel ser med internet handlar mycket om att man enkelt kan hitta information av olika slag. Däremot poängterar han även att många som söker information inte är källkritiska och att mycket av det som finns på internet inte är riktig fakta, då mycket baserats på lögner. Dessutom är det enkelt att vara anonym och på så vis inte riktigt stå upp för sin sak.
I helhet känner Daniel att både sociala medier och internet överlag har en positiv inverkan på hans liv, då det tillför mycket glädje och kontakt.

Daniel tycker att fördelarna väger tyngre än nackdelarna, han menar att den nya tekniken som ständigt uppdateras ger nya möjligheter. Han tycker därför att man bör vara positiv till det hela.
Han drar en parallell med hur enkelt det är att skriva ett hotbrev till en person, och tycker det är samma sak som med sociala medier. Bara för att möjligheten finns så bör inte sociala medier få en negativ bild på grund av det.

Att lära sig saker på internet är enkelt enligt Daniel, däremot handlar det mycket om att kunna identifiera en trovärdig källa. Dessutom är det många debatter på bland annat Facebook och ifrån dessa kan man lära sig en hel del. Dock handlar det om att vara källkritisk i alla lägen.
Daniel berättar att han gjort en del saker på internet som han idag ångrar eller vill ändra på. I alla fall handlar det om att han varit för grov i sitt ordval när han skrivit något. Han menar att han är en offentlig person och måste stå för det han säger.
Upplevelserna kan variera från person till person menar Daniel. Beroende på vilken religion, kultur, kön och mycket annat, kan upplevelserna på internet variera. Han menar att många är ”isolerade” till olika grupper. Dessutom anser han att det handlar mycket om vilken åldersgrupp man tillhör. Många unga diskuterar saker som vuxna oftast inte har någon aning om och tvärtom. Daniel menar även på att man uppskattar olika saker och därför blir hela uppfattningen och upplevelsen olika för varje individ.

 

Fenomenet med möjligheten till att vara anonym på nätet tror Daniel kan vara en stor anledning till varför hat och kränkningar förekommer ofta på internet och sociala medier. Han menar att det är enkelt att säga något utan att tänka på konsekvenserna och dessutom ser många inte det som mobbing. Antalet hat och kränkningar skulle minska om möjligheten till att vara anonym försvann, men det skulle aldrig försvinna helt.
Skillnaden mellan att vara kille eller tjej på internet tycker Daniel i helhet inte är så stor. Det är först när det kommer till hot och kränkningar det skiljer sig. Enligt honom får tjejer utstå mer psykiska hot, som ofta är kopplade tillsexuella handlingar såsom våldtäkt. Killar får utstå mer fysiska hot om stryk.Därför tycker Daniel att tjejer är mer utsatta på internet, då hot om våldtäkt och andra sexuella handlingar tar mer psykiskt på en person. Daniel har själv fått utstå hot på grund av hans politiska roll samt att han är kille.

Många hemsidor anser han är riktade till antingen tjejer eller killar. Man kan se detta väldigt tydligt om man går in på en hemsida och kollar vilka annonser som visas. Han menar även att många modebloggar riktar sig till kvinnor medan exempelvis sportsidor riktas till män. Detta kan vara både positivt och negativt.

 
                                     
Publiceringen av ovanstående material har godkänts Daniel Sturesson.
 

Hej!
Vi som driver denna bloggen är tre gymnasieelever vid namn Matea, Rebecca och Malin. Vi studerar under sensommaren 2015 rättssociologi, med inriktning på sociala mediers påverkan i människors liv.

Vi arbetar med detta projekt i samarbete med Forskningsnätet Skåne och Lunds universitet.
En intressant länk är Cybernormer, som är en hemsida och blogg åt den rättssociologiska forskargruppen Cybernormer.