Publicerat: / Allmänt

Tisdagen den 11e Augusti - dag 7

Hej!

Idag har vi arbetat en massa med den information som vi samlat in. Vi fick även en hel del arbete från vår handledare, Karl Dahlstrand. Rebecca startade dagen genom att svara på mejl från bl.a. politiker. Malin letade runt på fakta för att samanställa och bekräfta de svaren som vi fått in. Jag arbetade vidare på den fakta som jag hittade från gårdagen. Det var en artikel med Nina Jansdotter som är bl.a. expert på sociala medier. Jag har tagit med hennes åsikter och erfarenheter och sammansatt det i en flytande text. Detta studiematerialet kommer också att komma upp i bloggen.

Rebecca har varit duktig med att sammanställa en massa diagram från våra enkät. Där har både Rebecca och Malin hjälpts åt idag att även skriva med texter till diagrammen. Jag har som sagt fortsatt med faktan. Sedan har Karl gett oss material som vi skulle granska och bearbeta. Han tyckte att detta skulle vara givande för våra studier samt vår utveckling för skollivet.

Det material som vi fick av honom var häften på uppemot 45 sidor. I dessa häften kunde vi ta del av intervjuer som han och en kollega utfört. Dessa intervjuerna användes i syfte till en studie om bl.a. ärekränkningar. Intervjuerna var så kallad transkribering, vilket innebär att intervjun har spelats in och sedan förts över på papper i samma form som på inspelningen. Detta var en kvalitativ forskningsmetod.  Så här säger Wikipedia om denna forskningsmetod:

Vid kvalitativa metoder befinner sig forskaren själv i den sociala verklighet som analyseras, och genomför samtidigt datainsamling och tolkning i växelverkan. Kvalitativ vetenskaplig metod är induktiv, det vill säga innebär fördjupad analys av enstaka fallstudier. Slutsatserna kan i allmänhet inte generaliseras till andra fall, men kan ge upphov till hypoteser vars generella giltighet kan prövas och verifieras för ett stort antal fall med kvantitativ metod

Förutom intervjuerna så fick vi även läsa igenom beskrivning om själva fokusgrupperna som de heter, alltså metoder kring studien och intervjuerna. Där var det en del förklaring om studien och det togs även upp exempel. Vi fick markeringspennor som vi använde till att stryka under användbara saker. Vi hittade en hel del användbara saker till våra studier som vi ska ha med till sammanfattningen och resultaten. Detta kan vi bl.a. jämföra till de svaren vi fått in från vår enkät och intervjuer. Ha en fortsatt trevlig dag!

 
 
 
 

Mvh Matea, Rebecca och MalinKommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Hej!
Vi som driver denna bloggen är tre gymnasieelever vid namn Matea, Rebecca och Malin. Vi studerar under sensommaren 2015 rättssociologi, med inriktning på sociala mediers påverkan i människors liv.

Vi arbetar med detta projekt i samarbete med Forskningsnätet Skåne och Lunds universitet.
En intressant länk är Cybernormer, som är en hemsida och blogg åt den rättssociologiska forskargruppen Cybernormer.